Kursusforberedelse

Vi vil gerne inden onsdag den 23. august 2017 have forslag til diagnoser og differentialdiagnoser på de 20 præparater i den virtuelle præparatkasse. Forslagene bedes sendt til email: torbstei@rm.dk

Ved de inflammatoriske hudsygdomme håber vi, I vil forsøge at bruge algoritmen. Et svar på et præparat kunne se således ud:

Konklusion: Inflammatorisk hudsygdom med epidermale forandringer i form af subepidermal bulla med eosinofilt betændelsescelleinfiltrat.

Diagnose: Bulløs pemfigoid

Differentialdiagnoser: Bulløs insektlæsion, dermatitis herpetiformis